Rzymskokatolicka Parafia Krzyża Świętego
w Siemianowicach

Kalendarz

2023
Sierpień

Wrzesień

Październik

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

28

29

30

31

1

Pierwszy piątek miesiąca

8:00 - W intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w duchu zadośćuczynienia i dziękczynienia.

8:30 - NABOŻEŃSTWO PIERWSZOPIĄTKOWE KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

18:00 - 1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Świętej i ich rodzin.

18:00 - 2. Dziękczynna w intencji Ewy Chrost w rocznicę urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

18:45 - Modlitwa uwielbienia.

2

Pierwsza sobota miesiąca

8:00 - W intencji Czcicieli Niepokalanego Serca Maryi w duchu zadośćuczynienia za wszelkie bluźnierstwa.

8:30 - NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA NMP

9:30 - Dziękczynna z okazji 100- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego,  z poświęceniem nowego sztandaru z wizerunkiem patrona.

18:00 - Za ++ męża Józefa Dudek, ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z rodziny.

3

7:30 - O dar nieba dla + Rudolfa Pluta, ofiarowana od sąsiadów z ul. Powstańców 31.

9:00 - W intencji córki Magdaleny Nowaczyk z okazji 25 urodzin, do Opatrzności Bożej jako podziękowanie za dar życia i opiekę Bożą, z prośbą o zdrowie,  wszelkie łaski.

10:30 - W intencji Parafian.

12:00 - Dziękczynna w intencji małżonków Weroniki i Edmunda Robaszkiewicz w 50 rocznicę ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej dla jubilatów, ich córki oraz ich syna z rodziną z okazji 10 rocznicy ślubu.  TE DEUM

16:30 - Msza św. chrzcielna z błogosławieństwem rocznych dzieci: Zofii Wojtyna.

19:00 - Za ++ Teresę i Stanisława Mintów oraz ++ z ich rodzin.

4

8:00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące od ofiarodawców.

10:00 - Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły katolickiej.

18:00 - 1. Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego.   

18:00 - 2. W intencji naszych dzieci i wnuków o dary Ducha Świętego i silną wiarę, ofiara Róży Różańcowej Matek.

18:00 - 3. Za ++ rodziców Marię i Stefana Pietrasik, ++ rodziców Rozalię i Wojciecha Wrzosek, ++ rodziców Marię i Franciszka Celej oraz ++ braci Edwarda i Stanisława.

18:00 - 4. W intencji ks. Józefa Kużaja z okazji urodzin.

5

8:00 - Za + Stanisława Tomczyka, ++ krewnych i powinowatych.

10:00 - Pogrzeb + Edeltrauda Idczak

18:00 - 1. Za + tatę Piotra Nowakowskiego oraz ++ dziadków Józefa i Helenę Moczek.

18:00 - 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

6

8:00 - Dziękczynna w intencji małżonków Ewy i Stefana Pawlik w 50 rocznicę ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny.

11:00 - Pogrzeb + Jan Urbaniak

18:00 - Za + Ryszarda Tunk - w 15 rocznicę śmierci, ++ syna Łukasz, rodziców, teściów, szwagrów i pokrewieństwo.

7

Pierwszy czwartek miesiąca

8:00 - O dar powołań kapłańskich, misyjnych i zakonnych oraz uświęcenie duchowieństwa.

8:30 - NABOŻEŃSTWO PIERWSZOCZWARTKOWE

10:00 - Pogrzeb + Palemba Andrzej

16:30 - Msza św. szkolna: W intencji dzieci szkół podstawowych rozpoczynających rok szkolny i katechetyczny.

18:00 - Za + żonę i matkę Joannę Wołek 10 rocznice śmierci, + ojca i dziadka Rudolfa w kolejną rocznice śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

8

8:00 - Za ++ z rodziny Rzepczyk, Spichal i Saternus.

18:00 - 1. Za + Marię Kopiec -Chmiela na pamiątkę ziemskich urodzin.

18:00 - 2. O nawrócenie grzeszników.

18:00 - 3. Za dusze w czyśćcu cierpiące

9

8:00 - Za + Jana Waligóra, ofiarowana od Janusza Jeleń.

18:00 - Za + Agnieszkę Szyndzielorz - w 10 rocznicę śmierci oraz jej męża Franciczka/Gintra

10

7:30 - Za + Felicję Zając w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ Wincentego i Mirosława Zając.

9:00 - Dziękczynna w intencji działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „POKÓJ” za szczęśliwie zebrane plony, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

10:30 - W intencji Parafian.

12:00 - Za ++ rodziców Jadwigę i Alfreda, ++ brata Franciszka, wujka Jerzego, teściów Julię i Władysława, ++ dziadków i pradziadków oraz ++ z rodziny.

16:00 - NIESZPORY NIEDZIELNE

16:30 - Dziękczynna w intencji działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „SŁOWIK”, za szczęśliwie zebrane plony, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

19:00 - Dziękczynna w intencji działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „PSZCZELNIK”, za szczęśliwie zebrane plony, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

11

8:00 - W intencji Przemysława z okazji 30 rocznicy urodzin jako dziękczynienie za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w pracy zawodowej.

18:00 - 1. W intencji rodzin, aby były Bogiem silne.

18:00 - 2. W intencji rodzeństwa Leny i Oskara Wronko z okazji 10 rocznicy urodzin, za wstawiennictwem Matki Bożej, z prośbą o dary Ducha Świętego dla solenizantów i całej rodziny.

12

8:00 - Za ++ działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „POKÓJ” oraz za ++ członków ich rodzin.

18:00 - 1. O dar nieba dla + męża ,ojca i dziadka Krzysztofa Sawickiego w 20 rocznicę śmierci.

18:00 - 2. Za + Urszulę Gieracz w 1 rocznicę śmierci, z prośbą o pokój życia wiecznego, ++ Pawła, rodziców z obu stron, + zięcia Jana Gola.

13

8:00 - W intencji Jana z okazji urodzin, jako dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo.

11:00 - NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11:30 - W intencji czcicieli MB Fatimskiej, chorych i seniorów naszej parafii.

18:00 - Za + Teresę Łuczkiewicz w 25 rocznicę śmierci do Miłosierdzia Bożego o dar nieba.

14

8:00 - W intencji czcicieli Matki Bożej, w podzięce za trwanie na modlitwie, poprzez Różaniec i Godzinki do Maryi Niepokalanie Poczętej.

9:00 - Pogrzeb + Wróbel Jerzy

16:30 - Msza szkolna: W intencji nowożeńców Marty i Janka.

18:00 - W intencji Parafian.

15

8:00 - Za + Jana Waligóra, ofiarowana od Józefa i Ireny Jeleń.

10:00 - Pogrzeb + Krystyna Pawlik

18:00 - 1. Za ++ rodziców Helenę i Edmunda Sowa oraz ++ z rodziny Sowa, Żur i Paździor.

18:00 - 2. Za ++ rodziców Barbarę i Wacława Zaskurskich, ++ teściów Romana i Dorę Szarafińskich, wszystkich ++ z obu stron oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

16

8:00 - Za + Jana Waligóra, ofiarowana od chrześniaka Krzysztofa Jeleń z rodziną.

10:00 - Pogrzeb śp. Krzysztofa Bejlik.

18:00 - 1. W intencji Mateusza Kuźma  okazji  30 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie.

18:00 - 2. Za + ojca Józefa Kwiatkowskiego oraz ++ rodzeństwo  Marię i Andrzeja  oraz ++ dziadków.

19:00 - NABOŻEŃSTWO ADORACJI KRZYŻA PRZED ODPUSTEM PARAFIALNYM.

17

7:30 - Za ++ Janinę, Rudolfa i Eugeniusza, Paulinę Pluskwik, ++ Barbarę i Jana  Szopa oraz + Hildegardę Kalina. 

9:00 - Dziękczynna w intencji działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „ZORZA” za szczęśliwie zebrane plony, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

10:30 - Za ++ działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słowik” oraz ++ członków ich rodzin.

12:00 - 1. Suma odpustowa w intencji Parafian.

12:00 - 2.  W intencji katechetki Elżbiety Krygowskiej, w podzięce od Parafii, za 25 lat przygotowywania naszych dzieci do wczesnej Komunii Świętej.

12:00 - 3. W intencji Marii Stefankiewicz, w podzięce od Parafii, za 5 lat służby w kościele parafialnym.

16:00 - UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE

16:30 - Dziękczynna w intencji działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych    „Szczęść Boże ”, za szczęśliwie zebrane plony, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

19:00 - W intencji miasta Siemianowice Śląskie i jego mieszkańców.

18

8:00 - Za + Jana Waligóra, ofiarowana od chrześniaka Krzysztofa Jeleń z rodziną.

18:00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.

19:00 - Msza święta z modlitwą o uzdrowienie.

19

8:00 - Za + Antoniego Wróblewskiego w 30 dzień po śmierci.

10:00 - Pogrzeb śp. Zofii Stępień.

18:00 - 1. Za + Władysława Ostrowskiego w 1 rocznicę śmierci.

18:00 - 2. Za + mamę Helenę  Wanot w 2 rocznicę śmierci oraz za + ojca Józefa i ++ z rodziny.

20

8:00 - Za ++ rodziców Zofię i Wacława, ++ teściów Anielę i Władysława, ++ siostrę Zofię, brata Józefa, Dariusza, Gabrielę i szwagrów.

18:00 - O dar nieba dla + Doroty Kurpanek w 1 rocznicę śmierci, + Alfreda Kurpanek oraz ++ Janiny i Czesława Woźniak.

21

8:00 - Za + Izabelę Szuda w 30 dzień po śmierci.

16:30 - Msza szkolna: Za ++ z rodziny Stefanik oraz Kowalskich o pokój dusz i radość wieczną.

18:00 - Za + Andrzeja Galus, ofiarowana od rodziny Skrzypek

22

8:00 - Do Opatrzności Bożej, o dar zdrowia dla wnuczki Oli  oraz wsparcie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

18:00 - W intencji rodzin Mazur i Glomb jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

23

8:00 - W intencji rodzin szensztackich przez wstawiennictwo Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, ofiarowana od rodzin Saba, Kiepura, Płonka, Siatka i Kowalczewski.

18:00 - 1. Za + mamę Elżbietę Sieczkowską na pamiątkę ziemskich  urodzin, ++ ojca i dziadków oraz wszystkich ++ z rodziny.

18:00 - 2. W intencji miasta Siemianowice Śląskie i jego mieszkańców.

24

7:30 - 1. W intencji Parafian.

7:30 - 2. Za + Felicję Zając w 10 rocznicę śmierci oraz za ++ Wincentego i Mirosława Zając.

9:00 - Dziękczynna w intencji działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych "KUKUŁKA” i „KWIAT JABŁONI”, za szczęśliwie zebrane plony, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

10:30 - 1. W intencji Krystyny Gorel z okazji 70 rocznicy urodzin, jako dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

10:30 - 2. W intencji Doroty Świerzy z okazji 6 rocznicy urodzin, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej i Anioła Stróża, z prośbą o Dary DUcha Świętego i Boże błogosławieństwo.

12:00 - Dziękczynna w intencji małżonków Gizeli i Piotra Pytel z okazji 60 rocznicy ślubu, z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Jubilatów i całej rodziny.  TE DEUM

16:00 - NIESZPORY NIEDZIELNE

16:30 - W intencji małżonków Aleksandry i Janusza Szmidt z okazji 30 rocznicy ślubu, jako dziękczynienie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

19:00 - Za + Bogusławę Radoszewską w 1 rocznicę śmierci, ofiarowana od męża i córek z rodzinami.

25

8:00 - Za ++  Alinę i Czesława Milewskich o dar nieba.

11:00 - Pogrzeb ś.p. Stanisławy Cieśla

18:00 - 1. Za + męża Antoniego Kubica, ++ rodziców Małgorzatę i Erwina Krawczyk, ++ dziadków Waleskę i Andrzeja Jorg, ++ dziadków Annę i Wilhelma Krawczyk, wszystkich  ++ z rodziny Jorg, Krawczyk, Rangol o spokój duszy i radość wieczną.

18:00 - 2. Za + Agnieszkę Rosiak w 1 rocznicę śmierci oraz jej + męża Teodora.

26

8:00 - Za + Wiesławę, ofiarowana od koleżanki.

10:00 - Pogrzeb + Jerzy Mrowiec

18:00 - 1. Za + Kazimierza Hubka w kolejną rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 - 2. W intencji Krzysztofa Krakowskiego z okazji 65 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

27

8:00 - W intencji Henryka, jako dziękczynienie z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia.

18:00 - 1. Za + Marię Kudełko w 1 rocznicę śmierci.

18:00 - 2. Za + męża Jana, ++ rodziców Łucję i Artura oraz wszystkich ++ z rodziny.

28

8:00 - W intencji Anny o szczęśliwe rozwiązanie, wstawiennictwo Niepokalanej Maryi, dary Ducha Świętego, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

11:00 - Pogrzeb + Strzebińczyk Krystyna

16:30 - Msza szkolna: Za + Jana Urbaniak w 30 dzień po śmierci.

18:00 - Dziękczynna w intencji Czesława Telatyckiego z okazji 75 rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

29

8:00 - Za + matkę Jadwigę Woźniak w 11 rocznicę śmierci, + ojca Tadeusza oraz wszystkich ++ z rodziny Woźniak i Krych.

10:00 - Pogrzeb + Jan Burzyk

18:00 - O dar nieba dla + syna Mateusza Kwiecień w kolejną rocznicę śmierci, jego ++ dziadków Wacława i Janinę Ignacak, Stanisława Kwiecień i wujka Adama.

30

8:00 - Za + Stanisława Rubaj, o radość życia wiecznego.

10:00 - Pogrzeb + Ewa Fijałkowska

18:00 - Za ++ Matyldę i Fryderyka Wieczorek, ++ Henryka Wieczorek, Helenę Safian, Teresę Burman oraz wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Skowronek i Stawinoga.

1

30

Wrzesień

2023

Rok A, I

Wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Czytania na dzisiaj

Godzina: 8:00

Za + Stanisława Rubaj, o radość życia wiecznego.

Godzina: 10:00

Pogrzeb + Ewa Fijałkowska

Godzina: 18:00

Za ++ Matyldę i Fryderyka Wieczorek, ++ Henryka Wieczorek, Helenę Safian, Teresę Burman oraz wszystkich ++ z rodzin Wieczorek, Skowronek i Stawinoga.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Krzyża Świętego, siedziba: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 2.